Het voorkomen van vlambogen in verdelers

Simulaties voorkomen geen vlambogen. Wel kunnen simulaties de schade van vlambogen minimaliseren, risico’s helpen inventariseren en bewustzijn vergroten.

In de regel wordt altijd spanningsloos gewerkt. Er bestaan echter situaties waarin dit niet mogelijk of wenselijk is. Denk bijvoorbeeld aan accusystemen en PV-systemen. In deze gevallen is spanning (en dus risico) altijd aanwezig. Andere voorbeelden zijn werkzaamheden in de nabijheid van onder spanning staande (preferente) velden in cruciale infrastructuur zoals ziekenhuizen. In dit soort situaties is een goede voorbereiding en kennis van risico’s essentieel.

Is uw beveiliging wel adequaat?

Vlambogen moeten onderbroken worden. Iedere automaat of zekering heeft een bepaalde uitschakelkarakteristiek: bij een bepaalde stroom duurt het een bepaalde tijd voor de beveiliging inschakelt.

Te lage stroom

Bij een te lage stroom duurt het lang voordat de beveiliging in werking treedt. Een vlamboog aan het einde van een lange kabel heeft een lagere stroom dan aan het begin, als gevolg van de impedantie van de kabel. Dit is heel erg gevaarlijk: er kan een kortsluiting of vlamboog plaatsvinden die niet uitschakelt.

Te hoge stroom

In sommige gevallen kan de kortsluitstroom zo hoog oplopen dat de automaat dit niet zonder schade uit kan schakelen. Dit wordt ook wel kortsluitvastheid genoemd. In dit soort gevallen wordt vaak cascade- of voorbeveiliging toegepast: vóór de automaat wordt een zekering geplaatst die helpt het kortsluitvermogen te begrenzen.

Adequate beveiliging gaat hand in hand met Selectiviteit: zorgen dat de juiste beveiliging activeert zodat zo min mogelijk gebruikers afgeschakeld worden.

Is uw PV installatie veilig?

Kleine vlambogen komen steeds vaker voor, deze zijn niet explosief en vinden plaats tussen connectoren in PV installaties.

Is de verdeler wel bestand tegen de hoeveelheid energie?

Een vlamboog gaat gepaard met een explosieve hoeveelheid energie. De verdeler dient zodanig te zijn ontworpen dat dit geen probleem vormt. Bij grote vermogens gaat dit veelal om beproefde standaardoplossingen. Als verdelers echter buiten de specificatie gebruikt worden, door bijvoorbeeld aanpassingen in de installatie elders, kunnen de gevolgen rampzalig zijn.

Verschillende zaken zijn van invloed op de veiligheid van de verdeler, zoals de plaatsing (vrij in de ruimte of tegen een wand), de afstand tussen de rails, de gebruikte materialen en vervuiling.

Denk ook aan de constructie van de kabels en railkokers: Door de hoge stroom tijdens een vlamboog worden er hoge magnetische velden ontwikkeld die elkaar afstoten. Dit zorgt voor aanzienlijke krachten op het (mechanische) montage materiaal.

Vlamboogsimulaties helpen het risico op vlambogen bepalen en ondersteunen het nemen van risicobeperkende maatregelingen. Vlamboogsimulaties gaan hand in hand met selectiviteit en zijn daarmee een kosteneffectieve manier om de volledige installatie snel in kaart te brengen en te optimaliseren.

Bekijk onze vlamboog cases!

Be aware. Choose safety.

HyTEPS is expert in het voorkomen van vlambogen

Scroll naar top