Arc Flash Training

Vlamboog berekeningen verhogen de veiligheid

Iedereen verdient het om aan het einde van de (werk)dag ongeschonden naar huis te gaan

Bij alle werkzaamheden aan het elektriciteitsnet bestaat er kans op kortsluitingen en vlambooggevaar. Een vlamboog komt zelden voor, maar de gevolgen zijn rampzalig. Monteurs, installateurs en omstanders lopen grote risico’s door de enorme explosie waarmee een vlamboog gepaard gaat. Een optimale bescherming tegen vlambogen is een absolute noodzaak. Het vooraf berekenen hoe een vlamboog zich gedraagt zal bijdragen aan de veiligheid. Het biedt inzicht in de risico’s en hoe deze geminimaliseerd kunnen worden. Door inzicht in de vlamboogenergie op een specifieke werkplek kunnen de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen worden bepaald.

 


Onder andere deze bedrijven hebben de HyTEPS Arc Flash training gevolgd

 


1-daagse training

Datum:
2 november
9 november

 

Locatie
Technische Universiteit Eindhoven

 

Kosten
€ 415,00 per persoon excl. BTW
Minimaal aantal van 5 deelnemers

Programma

Dag 1:
09.00 - 10.30 uur:   Begrippen en normen (NFPA, ISSA, NEN 3140, IEEE, uitleg van de verschillende methodieken (Europees / Amerikaans), voor- en nadelen.
- Wat zegt de wet?
- Matcht de Europeese arc flash kleding op de IEEE berekeningsmethode?
- Wanneer moet men kleding dragen?
10.45 - 12.00 uur:   Berekenen kortsluiting, vlamboogenergie (incl. oefening)
13.00 - 14.30 uur:   Uitleg Vision: in te voeren gegevens, te berekenen waarden, uitleg gegevens vlamboog label
14.45 - 16.00 uur:   Calculeren: zelf een voorbeeld uitrekenen en totale proces doorlopen
16.00 - 16.30 uur:   Vragenronde en afsluiting

 


2-daagse training

Datum:
Op aanvraag

 

Locatie
Technische Universiteit Eindhoven

 

Kosten
€ 825,00 per persoon excl. BTW
Minimaal aantal van 5 deelnemers

De 2-daagse Arc Flash training is geschikt voor deelnemers die reeds enige ervaring en een basis kennis hebben van arc flash, doordat ze op dit moment reeds gebruik maken van Vision of bijvoorbeeld als installatieverantwoordelijke bedrijven inspecteren/controleren.

Programma

Dag 1:
09.00 - 10.30 uur:   Begrippen en normen (NFPA, ISSA, NEN 3140, IEEE, uitleg van de verschillende methodieken (Europees / Amerikaans), voor- en nadelen.
- Wat zegt de wet?
- Matcht de Europeese arc flash kleding op de IEEE berekeningsmethode?
- Wanneer moet men kleding dragen?
10.45 - 12.00 uur:   Berekenen kortsluiting, vlamboogenergie (incl. oefening)
13.00 - 14.30 uur:   Uitleg Vision: in te voeren gegevens, te berekenen waarden, uitleg gegevens vlamboog label
14.45 - 16.00 uur:   Calculeren: zelf een voorbeeld uitrekenen en totale proces doorlopen
16.00 - 16.30 uur:   Vragenronde en afsluiting

 

Dag 2:
09.00 - 10.00 uur:   Korte herhaling dag 1 en beantwoorden vragen n.a.v. dag 1
10.15 - 12.00 uur:   Eigen installatie in Vision zetten, Leermomenten en zaken waar je tegenaan kunt lopen
13.00 - 13.30 uur:   DC Arc Flash
13.30 - 14.30 uur:   Eindproduct labels (wat moet er op een Arc Flash label staan en wat niet) en rapportage
14.45 - 16.00 uur:   DC Arc Flash vragenronde en afsluiting

 


Wat onze deelnemers zeggen over de trainingen

"Leerzame casus. Ik heb nu een beter inzicht in het ontstaan van vlambogen en de variabelen die hier invloed op hebben."

- Danny H., Vattenfall

"De kennis van de sprekers is op hoog niveau, ze begrijpen de vraagstelling goed en hebben hier een duidelijk antwoord op."

- Energieleverancier

"Enthousiaste sprekers, interactief, vragen werden goed behandeld en ook de tijd voor genomen. Wellicht iets meer stilstaan bij PBM's."

- Mischa P., Vattenfall

"Duidelijke training, helder uitgelegd en informatief. Ook een duidelijke bewustmaking over de risico's en gevaren van arc flash."

- Energieleverancier

 


Wilt u deze training niet missen? Meld u aan!

Scroll naar top