HyTEPS is uw partner in Power Quality

Optimalisering van de betrouwbaarheid, efficiëntie en veiligheid

HyTEPS bestaat uit een team van hooggekwalificeerde en enthousiaste medewerkers. Door middel van onze kennis, diensten en technologisch innovatieve producten helpen wij ondernemers bij het optimaliseren van de energie-efficiëntie, de continuïteit en de veiligheid van hun elektrische installatie. Hierdoor zijn er al veel problemen opgelost of voorkomen en zijn er veel kosten bespaard. Een verbeterde energie-efficiëntie levert een belangrijke bijdrage aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en een meer duurzame bedrijfsvoering.

Jorlan Peeters
Managing Director

Kennis is onze kracht

De basis van onze kennis wordt gevormd door de opleidingen die wij hebben gevolgd. Onze jarenlange ervaring binnen elektrische installaties in zeer diverse sectoren heeft voor een verdieping en verbreding van deze kennis gezorgd. Elke klant, elke situatie en elk probleem levert nieuwe inzichten op. Onze kennis en ervaring – zowel nationaal als internationaal – gebruiken wij om voor elke relatie tot de best passende oplossing te komen. Daarnaast geloven wij in het delen van kennis en geven wij regelmatig lezingen en trainingen op ons vakgebied.

Efficiëntie is ons streven

Efficiëntie is ons streven en dit geldt niet alleen voor de efficiëntie binnen onze eigen onderneming. Wij streven ernaar om bij al onze relaties de energie-efficiëntie van de elektrische installatie naar het hoogste niveau te tillen. Een optimale elektrische energie-efficiëntie reduceert (energie)verliezen, de daarmee samenhangende kosten en de uitstoot van broeikasgassen.

Kwaliteit is een vereiste

Kwaliteit is de rode draad in onze organisatie. Wij leveren kwaliteit in al onze diensten en producten, maar wij léveren ook écht kwaliteit. Wij zijn specialist op het gebied van Power Quality, ofwel de kwaliteit van elektriciteit.

Elektriciteit is niet zichtbaar met het blote oog. Ook de kwaliteit van elektriciteit is niet iets wat je direct kunt zien. Tegenwoordig is het steeds vaker slecht gesteld met deze kwaliteit, met alle gevolgen van dien: onnodige energieverliezen, storingen, uitval van apparatuur en opwarming van kabels met soms zelfs brand tot gevolg. Wij bieden inzicht in de kwaliteit van elektriciteit door het verrichten van Power Quality onderzoek, bestaande uit metingen, simulaties en analyses. Aan de hand van de data, die wij tijdens dit onderzoek verzamelen, geven wij optimalisatie-adviezen en leveren wij desgewenst de producten om de optimalisatie te bewerkstelligen. Om de kwaliteit van de geleverde producten te waarborgen, bieden wij diensten op het gebied van monitoring, inspectie en onderhoud.

U staat centraal

Alles wat wij doen staat in het teken van de resultaten die ú wilt behalen. Wij verliezen dit nooit uit het oog. Daarnaast proberen wij ook een stukje bewustwording te creëren door u te informeren over voor u nog onbekende risico’s of onontdekte oplossingen. Als expert binnen ons vakgebied – elektrische energie – denken wij graag samen met u na over hoe u uw wensen kunt realiseren, problemen kunt oplossen of risico’s kunt verkleinen. Elektriciteit is onze passie, optimalisatie de kunstvorm die wij volledig beheersen.

"Pleasure in the job puts perfection in the work"

Be aware. Choose safety.

HyTEPS is expert in het voorkomen van vlambogen

Scroll naar top