Gelijkstroom

Toegenomen gebruik van batterijen, waterstofsystemen, elektrische voertuigen en frequentieomvormers voor motoren heeft geleid tot meer gelijkspanningsinstallaties. Regelgeving en normen zijn hier echter niet altijd op voorbereid. Standaardisatie staat nog in de kinderschoenen, en dus is vaak maatwerk vereist. Vlamboogberekeningen bieden de mogelijkheid om de veiligheid van de installatie te valideren.

Verschil tussen AC en DC vlambogen

Bij wisselstroom (AC) verandert de stroom 50x per seconde van richting. Op 100 momenten per seconde ‘staat de stroom even stil’ – in technische termen een ‘nuldoorgang’. AC stroom is op deze momenten relatief gemakkelijk te onderbreken. Bij DC stroom verandert de stroomrichting niet. Deze blijft ononderbroken vloeien, waardoor afschakeling moeilijker is.

DC-systemen gevoed door omvormers hebben meestal maar een beperkt kortsluitvermogen, waardoor de vlamboog relatief snel dooft. Bij DC systemen gevoed door accu’s geldt dit echter niet! Hierbij kunnen hoge kortsluitstromen ontstaan.

DC vlamboog berekeningen aan accu systeem

Accusystemen zijn gelijkspanning (DC). De grootte van de vlamboog hangt samen met de accu: is deze opgeladen, leeg of ergens daartussen in? Werken aan accusystemen brengt inherent risico met zich mee: er staat altijd spanning op de cellen. Vlamboogberekeningen geven inzicht in risico’s en PBM’s die bescherming kunnen bieden bij een ongeval.

Vlambogen bij zonnepanelen

Zonnepanelen zijn DC-componenten, dus bestaat er een risico op vlambogen. Met name bij slechte connectoren of beschadiging aan de kabels is het risico op brand aanzienlijk. Omdat het om relatief kleine vermogens gaat zijn dit geen explosieve vlambogen. Met een vlamboogdetectiesysteem (AFD) kunnen deze vlambogen gedetecteerd worden. In ATEX- (explosiegevaar)omgevingen is tijdige detectie en uitschakeling dan ook van belang.

De energietransitie zorgt dat nieuwe technieken zoals zonnepanelen en accusystemen standaard worden. Deze technieken zijn veelal gelijkstroom. Vlamboog simulaties inventariseren de risico’s bij het werken met deze techniek. Dit biedt de mogelijkheid om adequate voorbereidingen te treffen.

Bekijk onze vlamboog cases!

Be aware. Choose safety.

HyTEPS is expert in het voorkomen van vlambogen

Scroll naar top